Từ: déclamatoire

Thêm vào: 10/01/2010 Đã nghe: 5 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: conquête, métalliquement, Bienvenue chez les Ch'tis, traversées, j'adore