Từ: délicate

Thêm vào: 10/08/2010 Đã nghe: 250 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Pierre Bonnard, eclaireur, Dixmude, formes, Just Fontaine