Từ: dénonce

Thêm vào: 10/08/2010 Đã nghe: 19 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: vapes, caillot, Lavasseur, louise de marillac, l'origine