Từ: dîne

Thêm vào: 29/10/2008 Đã nghe: 975 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Roger Peyrefitte