Từ: dauðs

Thêm vào: 14/11/2010 Đã nghe: 46 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ótalliþínuppalasuður-kóresktafturganga