Cách phát âm defendé

Từ ngẫu nhiên: wenkbrouwbientualuminiozürstòfklòròks