Từ: Dent des Bimis

Thêm vào: 18/04/2013 Đã nghe: 0 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: chaque jour, névrose traumatique, L'homme armé, divertissement, sacrebleu