Từ: desajuste

Thêm vào: 30/04/2008 Đã nghe: 17 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: azanegues, marreta, realentado, convergência, São Miguel