Từ: descripserat

Thêm vào: 23/03/2011 Đã nghe: 6 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: focaliaGracchusNon vitae sed scholae discimusprōlŭvĭēsIncitatus