Từ: dhimmitude

Thêm vào: 19/08/2010 Đã nghe: 300 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: BarnardwreathingPull & BearadolescentRosetta Tharpe