Từ: diptère

Thêm vào: 25/01/2010 Đã nghe: 13 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: frangipane, Mézerolles, raffinée, Saint-Martin-des-Besaces, nique ta mère