Cách phát âm Djwhal Khul trong Tiếng Tây Tạng

Từ: Djwhal Khul

Thêm vào: 09/05/2014
trong: Thêm thể loại cho Djwhal Khul

Djwhal Khul đang chờ phát âm trong:

Sửa từ:

· Thêm ngôn ngữ
· Thêm thể loại

Báo cáo về từ:

Có gì không ổn với từ này?
Xin báo cáo nó tại đây.