Từ: domicilio

Thêm vào: 12/05/2009 Đã nghe: 272 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ¿cómo te llamas?