Cách phát âm dungngu

Từ ngẫu nhiên: agsabongagawidagtalonapaladal