Từ: Ech hunn dech gäer

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: jonkendouaneadverbfligersäitesprong