Từ: epiletiforme

Thêm vào: 06/11/2010 Đã nghe: 8 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ForvoRonaldoidiotaInternetsaudade