Từ: Epinoia

Thêm vào: 28/04/2012 Đã nghe: 83 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: message, edamame, mutual, Dell, breach of contract