Từ: erată

Thêm vào: 29/11/2010 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: birotică și papetărie, decădea, hai noroc si alta-n loc!, contura, urzicat