Từ: Ergänzungserlass

Thêm vào: 21/02/2013 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Aggressivitätslevel, Abrüstungserwartungen, Georg Friedrich Puchta, grau, Tagesschüler