Từ: especiar

Thêm vào: 03/06/2012 Đã nghe: 35 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: noventa y uno, insiste, exento, ¡Felicidades!, las Islas Británicas