Từ: esprit d'escalier

Thêm vào: 27/11/2008 Đã nghe: 2.3K lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ForvoNicolas SarkozyFrançois TruffautJean-Luc GodardClaude Chabrol