Từ: Estou estudando

Thêm vào: 25/01/2013 Đã nghe: 99 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: tocava, lavadeira, iridescente, acérvula, montador