Từ: Eugène Devéria

Thêm vào: 16/06/2008 Đã nghe: 542 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: onze, je me souviens, Pascal Jolivet, Maréchal Joffre, température