Từ: exagitação

Thêm vào: 25/07/2011 Đã nghe: 1 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: blefaro, caxixi, 50 - cinquenta, Elisabete, rancificação