Cách phát âm exaucement

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: salutBon voyageje ne sais quoiMonsieurtu