Từ: existenciais

Thêm vào: 15/11/2009 Đã nghe: 4 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: discutir, Lammel, pouco, Suiça, Praia do Centro