Cách phát âm fòrsa

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: łénguaciamar(se)uncuòbissotrón