Cách phát âm fòsfòr

Từ ngẫu nhiên: arsénikoKoperBonaireE Prens Chikítonto