Cách phát âm fòsfòr

Từ ngẫu nhiên: páramaribombabayenabisélamchi