Từ: fallið

Thêm vào: 26/04/2013 Đã nghe: 1 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: móðgað