Từ: Fante

Thêm vào: 11/01/2010 Đã nghe: 59 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Saigon