Từ: farniente

Thêm vào: 13/01/2010 Đã nghe: 621 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: pusillanimement, arrivent, Jacques Maritain, Loeb, brisement