Từ: FDJ

Thêm vào: 03/05/2013 Đã nghe: 53 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: faire un trait, carte de visite, Daniel Hechter, bouillaver, Cinq Cépages