Từ: fisica

Thêm vào: 21/08/2009 Đã nghe: 51 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: paresi, volgo, Flematti, trasfusione, ascoltiamo