Từ: fréttirnar

Thêm vào: 08/05/2013 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: suða, Grikki, Fossvogur, Fjallsárlón, Bergþóra