Từ: frame relay

Thêm vào: 06/10/2012 Đã nghe: 259 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: wrathedCONCACAFhoarBlousonCardamom Hills