Từ: frappante

Thêm vào: 29/03/2011 Đã nghe: 43 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: contre-attaquer