Từ: frondifero

Thêm vào: 08/01/2011 Đã nghe: 3 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: infelicitàTraduttore, traditoreGabriella Carlucciaffettafotocolor