Từ: fumat

Thêm vào: 12/10/2008 Đã nghe: 24 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: criminalitat, rossejat, microevolució, El Prat de Llobregat, ampul·lat