Từ: fumez

Thêm vào: 01/02/2013 Đã nghe: 125 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: noyau