Từ: futilité

Thêm vào: 14/06/2009 Đã nghe: 50 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sauce, Le Banquet, Pimsleur, tu as, Violaine