Từ: gáta

Thêm vào: 31/05/2011 Đã nghe: 87 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sögnmenningtakk fyrirhrokafullurMatthías