Từ: góral

Thêm vào: 01/07/2010 Đã nghe: 43 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Danusia WaśkiewiczzaskakiwanyAntoni Strzałeckihemantgrobowcowy