Từ: gaisa

Thêm vào: 20/09/2012 Đã nghe: 30 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: dienestam, šķautne, Krūze, lodīte, spāņu valoda