Từ: galim

Thêm vào: 30/12/2012 Đã nghe: 3 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Kaunas (lt.)sveikas maistasTamašauskaitėMarokasBrazauskas