Từ: galvanometro

Thêm vào: 17/01/2011 Đã nghe: 5 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: monito, Alarico, rinnovando, classe, impazzire