Cách phát âm gambi

Từ ngẫu nhiên: fambaimuvhurochipirichitatuchishanu