Cách phát âm garança

trong:

Từ ngẫu nhiên: la claucompletamentcomunla convèrsaconversar