Cách phát âm garança

trong:

Từ ngẫu nhiên: l'auricularLa Palmalo detl'onglalo nosador