Từ: Gardena

Thêm vào: 21/08/2011 Đã nghe: 63 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Schibboleth, Dedekind, Kohlbauer, Schönbrunn, Hilgenreiner