Từ: gbɔ

Thêm vào: 18/02/2011

trong:

Từ ngẫu nhiên: akɔ̍ɖúkpéadidóʋɔtrúkplɔ̃́