Cách phát âm gbɔ

trong:

Từ ngẫu nhiên: loloDidixɔ dzosogbo