Từ: Gelê

Thêm vào: 27/05/2009 Đã nghe: 4 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: انگوس, zebeş, biteqil, genek, rewneq